مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی

مرکز تصویربرداری بیمارستان بوعلی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان- خیابان امیرالمومنین
  • تلفن
درباره مرکز