گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر حنفی

مرکز تصویربرداری دکتر حنفی

  • آدرس خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان فردوسی - مجتمع پزشکی مهرگان
  • تلفن 06132210215

درباره مرکز تصویربرداری دکتر حنفی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر حنفی
  • خوزستان - اهواز - خیابان سلمان فارسی - خیابان فردوسی - مجتمع پزشکی مهرگان
  • 06132210215
مجوز ها و تاییدیه ها