مرکزمرکز تصویربرداری دکتر حنفی

مرکز تصویربرداری دکتر حنفی

  • آدرس اهواز -خیابان سلمان فارسی- خیابان فردوسی- مجتمع پزشکی مهرگان
  • تلفن 06132210215
درباره مرکز