گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر ملازم سنندجی ناصرالدین

مرکز تصویربرداری دکتر ملازم سنندجی ناصرالدین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - ولیعصر - عدالت 12
  • تلفن 2226819

درباره مرکز تصویربرداری دکتر ملازم سنندجی ناصرالدین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها