مرکزمرکز تصویربرداری دکتر ملازم سنندجی ناصرالدین

مرکز تصویربرداری دکتر ملازم سنندجی ناصرالدین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - ولیعصر - عدالت 12
  • تلفن 2226819
درباره مرکز