مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خان ببین-جاده اصلی
  • تلفن 2610
درباره مرکز