گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین

مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خان ببین-جاده اصلی
  • تلفن 2610

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان امام رضا خان ببین
  • گلستان - خان ببین-جاده اصلی
  • 2610
مجوز ها و تاییدیه ها