مرکز  ملک

  ملک

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بندرعباس.خیابان سیدجمال.نرسیده به چهارراه فاطمیه .ساختمان پزشکان کیان
  • تلفن 2227369
درباره مرکز