مرکزمرکز تصویربرداری حمدرضا خیرخواهان

مرکز تصویربرداری حمدرضا خیرخواهان

پرتو نگاری

  • آدرس قزوین-خیابان طالقانی-نبش کوچه تسلیمی
  • تلفن 02833225547
درباره مرکز