مرکزمرکز تصویربرداری بهساز طب‌ تشخیص‌ تصویری

مرکز تصویربرداری بهساز طب‌ تشخیص‌ تصویری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مشهد - کوهسنگی
  • تلفن 05138400775
درباره مرکز