مرکزمرکز تصویربرداری دکتر داودی

مرکز تصویربرداری دکتر داودی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مشهد - دانشگاه‌16-ساختمان‌999
  • تلفن 05138541524
درباره مرکز