مرکزدکتر فرح انگیز نی ریز

دکتر فرح انگیز نی ریز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - نی ریز-خیابان طالقانی -جنب داروخانه دوستان
  • تلفن 5222384
درباره مرکز