گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر حسین‌ زاده‌ سیمین‌

مرکز تصویربرداری دکتر حسین‌ زاده‌ سیمین‌

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - احمدآباد - مقابل‌ بیمارستان قائم
  • تلفن

درباره مرکز تصویربرداری دکتر حسین‌ زاده‌ سیمین‌


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها