مرکزمرکز تصویربرداری دکتر حسین‌ زاده‌ سیمین‌

مرکز تصویربرداری دکتر حسین‌ زاده‌ سیمین‌

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس مشهد - احمدآباد- مقابل‌ بیمارستان قائم
  • تلفن 05138418399
درباره مرکز