مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس دره شهر- خیابان شهید جعفری
  • تلفن 08435224862
درباره مرکز