گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ایلام - دره شهر - خیابان شهید جعفری
  • تلفن 08433224862 , 08435224863

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان ولی عصر
  • ایلام - دره شهر - خیابان شهید جعفری
  • 08433224862 - 08435224863
مجوز ها و تاییدیه ها