مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان الزهرا (س)

مرکز تصویربرداری بیمارستان الزهرا (س)

  • آدرس اصفهان-سه راه حکیم نظامی – بلوار صفه
  • تلفن 03136281600
درباره مرکز