مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید اشرفی اصفهانی -آغاجاری

مرکز تصویربرداری بیمارستان‌ شهید اشرفی اصفهانی -آغاجاری

  • آدرس اهواز - آغاجاری - خیابان ارشاد
  • تلفن 06152662019
درباره مرکز