گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابل – خیابان سرگرد قاسمی
  • تلفن 01132252071

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی
  • بابل – خیابان سرگرد قاسمی
  • 01132252071
مجوز ها و تاییدیه ها