مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابل – خیابان سرگرد قاسمی
  • تلفن 01132252071
درباره مرکز

پایین مطالب(کانال تلگرام)
 سفارش تبلیغات
تبلیغ app
دندانپزشک خوب
مشاوره جنسی
مشاوره بارداری ، ناباروری
طب سوزنی