مرکزبیمارستان‌ ابوذر

بیمارستان‌ ابوذر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - زیتون کارمندی
  • تلفن
درباره مرکز