مرکزدکتر سمیع شیراز

دکتر سمیع شیراز

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز-خیابان شهید فقیهی کوچه 3پلاک 4
  • تلفن 2350380
درباره مرکز