مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی نوشهر

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی نوشهر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس نوشهر- خیابان سینا
  • تلفن 01152333211 , 01152333213
درباره مرکز