مرکزمرکز تصویربرداری پزشکی هسته ای مهرگان

مرکز تصویربرداری پزشکی هسته ای مهرگان

اسکن ایزوتوپ

  • آدرس شهرری- خیابان 24 متری زکریای رازی- پلاک 218
  • تلفن 02155936921 , 02155936923
درباره مرکز

هیچ یک از بیمه ها را پشتیبانی نمیکند.