مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تویسرکان- بلوار شهید بهشتی
  • تلفن 08134922857 , 08134922860
درباره مرکز