گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تویسرکان- بلوار شهید بهشتی
  • تلفن 08134922857 , 08134922860

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان ولیعصر
  • تویسرکان- بلوار شهید بهشتی
  • 08134922857 - 08134922860
مجوز ها و تاییدیه ها