مرکزمرکز تصویربرداری سایه

مرکز تصویربرداری سایه

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان پاستور - جنب آزمایشگاه دی
  • تلفن 08138267595
درباره مرکز