مرکز بیمارستان ولیعصرعج ارسنجان

 بیمارستان ولیعصرعج ارسنجان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز -  بیمارستان ولیعصر-عج ارسنجان
  • تلفن 7297922248
درباره مرکز