مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین (ع)

مرکز تصویربرداری بیمارستان امیرالمومنین (ع)

سونوگرافی , رادیولوژی , سی تی اسکن

  • آدرس زابل
  • تلفن 05432223379
درباره مرکز