مرکزبیمارستان مطهری

بیمارستان مطهری

سی تی اسکن

  • آدرس گلستان - طالقانی شرقی
  • تلفن
درباره مرکز