مرکز مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم

مرکز تصویربرداری شبکه بهداشت درمان جهرم

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس شیراز - جهرم -دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  • تلفن 07154449005
درباره مرکز