مرکزمرکز تصویربرداری بیانی

مرکز تصویربرداری بیانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس رشت - خیابان مطهری -تقاطع حاجی آباد -بالای داروخانه تخت جمشید
  • تلفن 01333328013
درباره مرکز