گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره

مرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری – خیابان قارن- ساختمان ۲۸۶
  • تلفن 01133325935

درباره مرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره
  • ساری – خیابان قارن- ساختمان ۲۸۶
  • 01133325935
مجوز ها و تاییدیه ها