مرکزمرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره

مرکز تصویربرداری اقبال زاده شهره

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری – خیابان قارن- ساختمان ۲۸۶
  • تلفن 01133325935
درباره مرکز