گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی

مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - فلکه ولیعصر - انتهای خیابان تختی
  • تلفن 07132247360 , 07132227732

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان علوی
  • فارس - شیراز - فلکه ولیعصر - انتهای خیابان تختی
  • 07132247360 - 07132227732
مجوز ها و تاییدیه ها