مرکزبیمارستان‌ شفا اهواز

بیمارستان‌ شفا اهواز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - بلوار گلستان خیابان فروردین
  • تلفن
درباره مرکز