مرکزمرکز تصویربرداری دکتر مریم میرجلیلی

مرکز تصویربرداری دکتر مریم میرجلیلی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس زاهدان -خیابان خیام -ساختمان آب و فاضلاب
  • تلفن 05432439732
درباره مرکز