مرکزمرکز تصویربرداری تابا -دکتر باقری

مرکز تصویربرداری تابا -دکتر باقری

ام.آر.آی

  • آدرس شیراز-خیابان فلسطین -بین اردیبهشت و معدل -ساختمان 444
  • تلفن 09117112020
درباره مرکز