گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری حسین زاده راد

مرکز تصویربرداری حسین زاده راد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس لنگرود - خیابان امام- کوچه سینما آزادی- ساختمان نور
  • تلفن 01342520348

درباره مرکز تصویربرداری حسین زاده راد


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری حسین زاده راد
  • لنگرود - خیابان امام- کوچه سینما آزادی- ساختمان نور
  • 01342520348
مجوز ها و تاییدیه ها