مرکزمرکز تصویربرداری حسین زاده راد

مرکز تصویربرداری حسین زاده راد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس لنگرود - خیابان امام- کوچه سینما آزادی- ساختمان نور
  • تلفن 01342520348
درباره مرکز