مرکزمرکز تصویربرداری دکتر آزاده قهاری

مرکز تصویربرداری دکتر آزاده قهاری

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس چابهار- بلوار امام -خیابان سینا
  • تلفن 09391207498
درباره مرکز