مرکزمرکز تصویربرداری تاسوعا

مرکز تصویربرداری تاسوعا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس بابل -خیابان شهید بزاز -روبروی مسجد امام حسن (ع)
  • تلفن 01127426567
درباره مرکز