گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری ابن سینا

مرکز تصویربرداری ابن سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس اصفهان - شهرضا - خیابان حکیم فرزانه - مجتمع پزشکی مرکزی - زیرزمین
  • تلفن 03153504131

درباره مرکز تصویربرداری ابن سینا


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها