مرکزمرکز تصویربرداری ابن سینا

مرکز تصویربرداری ابن سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس شهرضا- خیابان حکیم فرزانه -مجتمع پزشکی مرکزی
  • تلفن 03153504131
درباره مرکز