مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان فاطمه الزهرا

مرکز تصویربرداری بیمارستان فاطمه الزهرا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس ساری- بلوار ارتش -جنب سازمان انتقال خون
  • تلفن 01133323023 , 01133323025
درباره مرکز