مرکزمرکز تصویربرداری دهان،فک وصورت دکتر رحیمی

مرکز تصویربرداری دهان،فک وصورت دکتر رحیمی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس کرمان - میدان آزادی-مابین جاده تهران و خیابان استقلال
  • تلفن 03432444344
درباره مرکز