مرکزمرکز تصویربرداری درمانگاه شمس الدین خسروشهر

مرکز تصویربرداری درمانگاه شمس الدین خسروشهر

  • آدرس تبریز -خسروشهر-خیابان امام -میدان ساعت -بالاتر پمپ بنزین
  • تلفن 04132446021
درباره مرکز