مرکزدکتر سلطانی

دکتر سلطانی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - خیابان سلمان فارسی نبش سعدی
  • تلفن 2218314
درباره مرکز