مرکزمرکز تصویربرداری دکتر طالاری-کاشان

مرکز تصویربرداری دکتر طالاری-کاشان

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس کاشان-خیابان شهید رجایی- کوچه مازوچی- ساختمان پزشکان مازوچی
  • تلفن 03155465626
درباره مرکز