گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر طالاری

مرکز تصویربرداری دکتر طالاری

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجایی - کوچه مازوچی - ساختمان پزشکان مازوچی
  • تلفن 03155465626

درباره مرکز تصویربرداری دکتر طالاری


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر طالاری
  • اصفهان - کاشان - خیابان شهید رجایی - کوچه مازوچی - ساختمان پزشکان مازوچی
  • 03155465626
مجوز ها و تاییدیه ها