گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)

مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)

رادیولوژی

  • آدرس بوشهر - میدان امام - خیابان بیسیم - روبروی درمانگاه قائم
  • تلفن 07733564827

درباره مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری آریا (دکترحیرت)
  • بوشهر - میدان امام - خیابان بیسیم - روبروی درمانگاه قائم
  • 07733564827
مجوز ها و تاییدیه ها