مرکزبیمارستان سینا

بیمارستان سینا

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس گلستان - کوت عبدالله پیچ خزامی
  • تلفن
درباره مرکز