مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان شهریار بستان آباد

مرکز تصویربرداری بیمارستان شهریار بستان آباد

  • آدرس بستان آباد -آخر خیابان شهدا
  • تلفن 04143334647
درباره مرکز