گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری دکتر سالمی

مرکز تصویربرداری دکتر سالمی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - روبروی بانک رفاه مرکزی - ساختمان آریا
  • تلفن 08132516862

درباره مرکز تصویربرداری دکتر سالمی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری دکتر سالمی
  • همدان - خیابان بوعلی - روبروی بانک رفاه مرکزی - ساختمان آریا
  • 08132516862
مجوز ها و تاییدیه ها