مرکزمرکز تصویربرداری دکتر سالمی

مرکز تصویربرداری دکتر سالمی

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس همدان - خیابان بوعلی - روبروی بانک رفاه مرکزی - ساختمان آریا
  • تلفن 08132516862
درباره مرکز