گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت قائم (عج)

مرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت قائم (عج)

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس فارس - شیراز - فیروزاباد
  • تلفن 7126227091

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان حضرت قائم (عج)


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها