مرکزمرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز

مرکز تصویربرداری اسپیرال بیمارستان بهبود تبریز

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس تبریز -خیابان ارتش جنوبی -نرسیده به چهارراه باغشمال
  • تلفن 04135538701
درباره مرکز