گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

رادیوتراپی

  • آدرس رشت - خیابان سردار جنگل
  • تلفن 01333550028

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی
  • رشت - خیابان سردار جنگل
  • 01333550028
مجوز ها و تاییدیه ها