مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

مرکز تصویربرداری بیمارستان رازی

رادیوتراپی

  • آدرس رشت - خیابان سردار جنگل
  • تلفن 01333550028
درباره مرکز