مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان رسول اکرم

مرکز تصویربرداری بیمارستان رسول اکرم

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس آبدانان- خیابان بیمارستان رسول اکرم
  • تلفن 08433624170
درباره مرکز