گفتگو و مشاوره با :
گفتگو و مشاوره با متخصصین
مرکزمرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان

مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان

سی تی اسکن

  • آدرس همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • تلفن 08132640020 , 08132640024

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
مجوز ها و تاییدیه ها