گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان

مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان

سی تی اسکن

  • آدرس همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • تلفن 08132640020 , 08132640024

درباره مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری بیمارستان بعثت همدان
  • همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری
  • 08132640020 - 08132640024
مجوز ها و تاییدیه ها