گفتگو و مشاوره با :
مرکز مرکز تصویربرداری آقاقلی زاده

مرکز تصویربرداری آقاقلی زاده

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 7 تیر - مقابل کوی خزر
  • تلفن 04136582525

درباره مرکز تصویربرداری آقاقلی زاده


پایین مطالب(کانال تلگرام)
آدرس مرکز تصویربرداری آقاقلی زاده
  • آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 7 تیر - مقابل کوی خزر
  • 04136582525
مجوز ها و تاییدیه ها