مرکزمرکز تصویربرداری آقاقلی زاده

مرکز تصویربرداری آقاقلی زاده

رادیولوژی , سونوگرافی

  • آدرس تبریز-خیابان 7 تیر-مقابل کوی خزر
  • تلفن 04136582525
درباره مرکز