مرکزمرکز تصویربرداری دکتر محمدی فرد

مرکز تصویربرداری دکتر محمدی فرد

سونوگرافی , رادیولوژی

  • آدرس خراسان جنوبی-خیابان طالقانی-طالقانی 9- جنب بیمارستان امام رضا
  • تلفن 2222259 , 0561
درباره مرکز